kaikairos@wp.pl 24 364 18 17

Psychoterapia to spotkania indywidualne lub grupowe, w trakcie których pracujemy nad problemami bądź zagadnieniami sygnalizowanymi przez klienta. W zależności od tego, co właściwe jest dla danego klienta, spotkanie może mieć formę dialogu, pracy z ruchem czy koncentrowania się na uczuciach i sygnałach płynących z ciała. Możemy odgrywać role związane z naszymi konfliktami relacyjnymi, rysować postacie z naszych snów, pracować z symptomami fizycznymi, badać powtarzające się w naszym życiu wzorce – wybór konkretnego sposobu pracy zależy od tego, jaki obszar i metoda ekspresji są w danym momencie najwłaściwsze dla danej osoby. Praca z procesem korzysta z wielu różnych technik terapeutycznych, poprzez które próbujemy zwiększać świadomość wokół przydarzających się nam problemów. W rezultacie często zyskujemy nowy wgląd w sytuację i świeżą energię, ułatwiające nam poczynienie dalszych kroków.